AKTUÁLNÍ AKCE


  • Valná hromada České společnosti pro právo životního prostředí se bude konat v úterý dne 5. března 2019 od 16 hodin na Právnické fakultě UK v Praze. Budou se na ni mimo jiné nově volit i všechny orgány Společnosti. Od 13,00 hodin bude pro zájemce předcházet Den práva životního prostředí. Pozvánka dostupná zde.
    [Vloženo 10. 2. 2019]