[Číslo 37/2015]       [Číslo 38/2015]

Obsah č. 37/2015

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Mírně pesimistické čtení o právu životního prostředí v roce 2015

TÉMA
Petra Humlíčková, Vojtěch Vomáčka, Vendula Záhumenská: Novela procesu EIA – více otázek než odpovědí
Kateřina Švarcová: Posuzování vlivů na životní prostředí – účast veřejnosti
Vojtěch Vomáčka, Ilona Jančářová: Sedmý akční program pro životní prostředí - Obr na nejistých nohách

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Ondřej Vícha: Posuzování vlivů na životní prostředí: Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 11. února 2015 ve věci C-531/13, Marktgemeinde Straßwalchen a další proti Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Dny práva 2014 konané ve dnech 19. – 20. listopadu 2014 v Brně
Cena Josefa Vavrouška 2014 – ocenění diplomové práce z oboru právo životního prostředí

RECENZE A ANOTACE
Voda v právních vztazích
Komentář k zákonu o geologických pracích

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů prosinec 2014
Sbírka zákonů leden – červenec 2015
Sbírka mezinárodních smluv leden – srpen 2015

Celý text
Obsah č. 38/2015

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Zdravotní rizika a další tématická ohlédnutí za rokem 2015

TÉMA
Jan Czajkowski, Jana Gregorová, Michaela Konečná, Marie Poláčková, Jitka Večeřová: Činnost ombudsmana v oblasti životního prostředí v 15 letech jeho existence
Dominik Žídek: Přístup k soudům v otázkách ochrany životního prostředí na úrovni EU – Je současný stav udržitelný?
Ľubomír Bubelíny: Lov a jeho právna úprava

NÁŠ HOST
Wojciech Radecki: Druhý nález polského Ústavního tribunálu o rituální porážce zvířat

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Vojtěch Stejskal: Trestní postih organizovaného zločinu v případě pašování CITES exemplářů – Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 2. dubna 2015 č. III.ÚS 3871/14 111
Martina Franková: Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 16.4.2015 ve věci C-570/13 Karoline Gruber – Závazný účinek správního rozhodnutí neprovést posouzení vlivů na životní prostředí

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Cena Josefa Vavrouška 2015 – velký úspěch studentek Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v 20. ročníku
Zpráva z mezinárodní vědecké konference Cofola 2015
Odborný seminář na téma „Stav a výhled životního prostředí v ČR a EU“
Právo životního prostředí v Polsku, Česku a Slovensku po šestnácté

RECENZE A ANOTACE
Praktikum z práva životního prostředí
Komentář k zákonu o ochraně ovzduší

Celý text