[Číslo 39/2016]       [Číslo 40/2016]       [Číslo 41/2016]       [Číslo 42/2016]

Obsah č. 39/2016

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Paříž, New York, Brdy, Přelouč a životní prostředí

TÉMA
Dominik Andreska: Judikatura mezinárodních soudů ve věci ochrany mořského prostředí a mořských živých zdrojů

NÁŠ HOST
Michal Maslen: Voda ako ústavnoprávna hodnota

AKTUÁLNĚ
Vojtěch Stejskal: Právní souvislosti vzniku Chráněné krajinné oblasti Brdy

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Vojtěch Vomáčka: Uplatňování zásady přiměřenosti v nejnovější judikatuře Soudního dvora

RECENZE A ANOTACE
Zemědělské právo
Horní a energetické právo

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2015 (prosinec)
Sbírka mezinárodních smluv 2015
Sbírka zákonů 2016 (leden – březen)

Celý text
Obsah č. 40/2016

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Časopis vychází již po čtyřicáté

TÉMA
Hana Müllerová: Přístup ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí a Soudní dvůr EU: navzdory Aarhuské úmluvě stále zavřeno
Ilona Jančářová, Jiří Vodička: Krátké zamyšlení nad přímými kontrolami spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci

AKTUÁLNĚ
Petice proti uvažované výstavbě přehrady v centru Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

AKTUÁLNĚ
Vojtěch Stejskal: Právní souvislosti vzniku Chráněné krajinné oblasti Brdy

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Vojtěch Vomáčka: Komentovaná judikatura Soudního dvora: jaro 2016
Vojtěch Stejskal: Přezkum aktivní legitimace v souladu s ust. § 101a s.ř.s. z hlediska materiálního pohledu na věc
Tomáš Maršál: Zástupce veřejnosti podle § 23 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, je oprávněn podat návrh na zrušení opatření obecné povahy

RECENZE A ANOTACE
Komentář k zákonu o ochraně přírody a krajiny
Komentář k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
20. Rakouské dny práva životního prostředí

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Výroční zpráva o činnosti České společnosti pro právo životního prostředí za rok 2015
Valná hromada České společnosti pro právo životního prostředí 2016

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2016 (duben až červen)

Celý text
Obsah č. 41/2016

ÚVODNÍK
Novinky v právu životního prostředí v druhé polovině roku 2016

AKTUÁLNĚ
Václav Havel a ochrana životního prostředí

TÉMA
Dominik Židek: Výjimky jako specifický nástroj při ochraně životního prostředí
Hana Adamová: Postavení vlastníka honebního pozemku

NÁZOR
Vojtěch Vomáčka, Lenka Bahýľová: Zvláštní režim procesu EIA pro vybrané prioritní stavby (k novele zákona č. 256/2016 Sb.) 45
Martina Franková: Malé zamyšlení nad „rychlonovelou“ zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Vojtěch Vomáčka: Nepřímá ochrana životního prostředí v jiném státě (Komentovaná judikatura Soudního dvora)

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Ondřej Vícha: Mezinárodní konference „Annual Conference On European Environmental Law 2016“
Mezinárodní vědecký studentský seminář v NP Donauauen
Cena Josefa Vavrouška pro studenty za rok 2016

RECENZE A ANOTACE
Úvod do pozemkového práva
Zákon o obcích. Komentář

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2016 (červenec až říjen)

Celý text


Obsah č. 42/2017

ÚVODNÍK
Legislativní jaderná smršť a další novinky konce roku 2016 v právu životního prostředí

TÉMA
Milan Damohorský: Ochrana půdy v právu
Adam Habuda, Wojciech Radecki: Ochrana zemědělských pozemků podle polského práva
Milan Damohorský: Potřebujeme zákon o botanických zahradách?
Eva Balounová: Turistické značení v Evropě – právní úprava turistického značení ve vybraných zemích Evropy

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Vojtěch Vomáčka: Účast veřejnosti a přístup k soudní ochraně podle naturových směrnic, výklad pojmů „emise týkající se životního prostředí“, „výstavba“, „rychlostní silnice“, „zvláštní vnitrostátní právní předpis“

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Kolektiv autorů: Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016–2025

RECENZE A ANOTACE
Právo na příznivé životní prostředí a nástroje jeho prosazování(mezinárodní vědecká konference na Slovensku)

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2016 (říjen až prosinec)
Sbírka mezinárodních smluv 2016

Celý text