[Číslo 51/2019]       [Číslo 52/2019]       [Číslo 53/2019]       [Číslo 54/2019]

Obsah č. 51/2019

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal:Opravdu hodlá stát rezignovat na plnění povinností z čl. 7 Ústavy ČR?

VĚDECKÁ TÉMATA
Tereza Snopková: Čtyři výhody americké soudní praxe pro ochranu životního prostředí
Veronika Tomoszková: Územní plán jako nástroj pro adaptaci na změny klimatu
Kateřina Švarcová: Obec jako „žalobce – navrhovatel“ v environmentálním soudním řízení správním
Anna Chamráthová: Přímý vliv veřejného ochránce práv na rozhodovací činnost Ústavního soudu v oblasti ochrany životního prostředí
Vojtěch Vomáčka: Přikrmování Schrödingerovy kočky: Ústavní soud podpořil účast ekologických spolků v přestupkovém řízení (polemika)

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Od poplatku k podání podnětu a sedacích vyhlášek, přes hlukové limity a potravinové banky až k registru smluv, billboardům a vyšetřování blokády v NP Šumava

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Vomáčka: Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) – rozsah a integrace

RECENZE A ANOTACE
Komentář: BOHADLO, David, BROŽ, Jan, KADEČKA, Stanislav, PRŮCHA, Petr, RIGEL, Filip, ŠŤASTNÝ, Vít. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Komentář.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Martin Dufala, Matúš Michalovič: Správa z Climate Reality Leadership Corps Training Berlín
Jiří Pokorný: Na půdě PSP začíná nová série seminářů věnovaných životnímu prostředí

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů leden – březen 2019
Sbírka mezinárodních smluv leden – březen 2019

Celý text


Čísla 52 až 54 se připravují.