[Číslo 27/2010]       [Číslo 28/2010]

Obsah č. 27/2010

ÚVODNÍK
TÉMA
Libor Dvořák: Posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

NÁZORY
Michal Sobotka, Petra Humlíčková: Rozšíření účasti veřejnosti (?) aneb několik poznámek k jedné zbytečné novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Ivan Pavelka: Nešťastná změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

INFORMACE
Martin Kubica: Operační program Životní prostředí I. Obecné představení programu a jeho legislativní úprava

AKTUÁLNĚ
Zdeněk Horáček: Krátké zamyšlení nad novelou vodního zákona z pohledu jejího spoluautora

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Petr Flášar: Konference European Union Energy Law and Policy
Alena Srbová: Grenelle Environnement ve Francii - ekologická revoluce v evropských normách?

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Rozsudek Soudního dvora EU proti České republice ve věci SEA

RECENZE A ANOTACE
Právní ochrana zvířat

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů leden – květen 2010

Celý text


Obsah č. 28/2010

TÉMA
Petr Svoboda: Péče o handicapované volně žijící živočichy
Petr Bouda: Zákon o změně klimatu
Ilona Jančářová, Petr Kochlík: Vybrané aspekty protiprávního ukládání odpadů na skládky

NÁZORY
Vojtěch Stejskal: Ochrana přírody již není dle Parlamentu ČR veřejným zájmem?

INFORMACE
Sekretariát CITES udělil vyznamenání českým kontrolním orgánům

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Poznámky z odborného semináře Ekonomické nástroje v právu životního prostředí

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY V EU
Přeshraniční EIA – Rozhodnutí SDEU o předběžné otázce podle čl. 234 SES ve věci C-205/08 Umweltanwalt von Kärnten proti Kärntner Landesregierung
Účast veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí – Rozhodnutí SDEU o předběžné otázce ve věci C-263/08, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening proti Stockholms kommun

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY V ČR
Nejvyšší správní soud: K zamítnutí žádosti o stanovení průzkumného území pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek podle zákona o geologických pracích
Ústavní soud: Obecně závazná vyhláška o veřejné zeleni kontra zákon o ochraně přírody a krajiny

RECENZE A ANOTACE
Integrovaná ochrana rybolovných zdrojů v polském, českém a slovenském právu od Wojciecha Radeckiego

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů červen 2010-prosinec 2010
Sbírka mezinárodních smluv 2010

Celý text