AKTUÁLNÍ AKCE


  • Valná hromada České společnosti pro právo životního prostředí, svolaná na úterý dne 17.března 2020 na PF UK do Prahy, byla zrušena, a to v důsledku opatření přijatých vládou ČR k zabránění šíření onemocnění způsobeného koronavirem (vyhlášení stavu nouze). Nezbytné dokumenty projedná a přijme Představenstvo v režimu náhradní valné hromady. Děkuji všem za pochopení. S pozdravem. Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., předseda ČSPŽP.
    [Vloženo 15. 3. 2020]