ORGÁNY A PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Představenstvo Společnosti
(funkční období 2022-2025)

Předsednictvo představensta:
Prof. JUDr. MILAN DAMOHORSKÝ, DrSc.  (předseda)
JUDr. VERONIKA TOMOSZKOVÁ, Ph.D.  (místopředsedkyně)
JUDr. JAKUB HANÁK, Ph.D. (místopředseda)

Řadoví členové představenstva:
JUDr. SABINA FALTEISKOVÁ, Ph.D.
JUDr. JAKUB KANICKÝ
JUDr. et Mgr. VOJTĚCH MÁCA, Ph.D.
JUDr. EVA MAZANCOVÁ, Ph.D.
Doc. JUDr. VOJTĚCH STEJSKAL, Ph.D.
JUDr. JIŘÍ ZICHA, Ph.D.
Revizní komise
(funkční období 2023 - 2025)
JUDr. EVA BALOUNOVÁ, Ph.D., LL.M. (předsedkyně)
JUDr. ONDŘEJ VÍCHA, Ph.D. (místopředseda)
JUDr. DOMINIK ŽIDEK, Ph.D.