[Webové stránky státní správy]
Oficiální stránky Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny www.ochranaprirody.cz
Oficiální stránky Ministerstva zemědělství www.mze.cz


[Webové stránky nevládních organizací]
Frank bold http://frankbold.org
Greenpeace Česká republika http://www.greenpeace.org/czech
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) http://www.csop.cz
Česká společnost ornitologická (ČSO) http://www.cso.cz
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) http://www.stuz.cz


[Komunitární linky]
Hlavní stránky Evropské komise http://ec.europa.eu/index_en.htm
Generální ředitelství pro životní prostředí http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm
Stránky komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika http://ec.europa.eu/environment/who_is_who_en.htm


[Mezinárodní linky]
United Nations Environment Programme http://www.unep.org
Food and Agriculture Organization of the United Nations http://www.fao.org
World Health Organization http://www.who.int/en/


[Blogy s environmentální tématikou]
Environmental Legal Blogs http://environmentallegal.blogs.com/


[Odkazy na univerzity s oborem právo životního prostředí]
Právnická fakulta Univerzity Karlovy - Katedra práva životního prostředí http://www.prf.cuni.cz/detail-struktury/171/1404045234/
Právnická fakulta Masarykovy univerzity - Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva http://www.law.muni.cz/katedry
Humboldt-Universität zu Berlin - Forschungszentrum Umweltrecht http://fzu.rewi.hu-berlin.de/
Johannes Kepler Universität Linz - Institut für Umweltrecht http://www.iur.jku.at/
IUCN Academy of Environmental Law http://www.iucnael.org/


[Různé odkazy]
Rada vědeckých společností České republiky http://www.cas.cz/rvs/