[Číslo 67/2023]       [Číslo 68/2023]       [Číslo 69/2023]       [Číslo 70/2023]

Obsah č. 67/2023

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Král, klima, klimatický zákon a klimatické právo

VĚDECKÁ TÉMATA
Eva Balounová, Tereza Snopková: Český klimatický zákon – nutnost nebo…?
Jan Bačovský, Jakub Straka: Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu aneb světlé zítřky pro ochranu půdy a klimatu? 
Zdeněk Fiala, Pavel Vetešník: Několik metodických poznámek k pravomoci strážců přírody projednávat přestupky v příkazním řízení na místě 

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Ústavní soud (nejen) k odpovědnosti státu za pochybení orgánů ochrany ovzduší či autorizovaného inspektora

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU ČR
Vojtěch Stejskal: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR o kasačních stížnostech ve věci první české klimatické litigace

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SDEU A ESLP
Vojtěch Stejskal: Posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí v historickém centru zařazeném na Seznamu světového kulturního dědictví

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Zdeněk Fiala: Olomoucké právnické dny 2023
Martina Franková: Klimatická žaloba – co dál?

RECENZE A ANOTACE
Recenze monografie Hany Müllerové a kol.: Klimatické právo

PŘEHLED NOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů leden – duben 2023
Sbírka mezinárodních smluv leden – duben 2023

Celý textObsah č. 68/2023

ÚVODNÍK 
Vojtěch Stejskal: Životní prostředí pro Evropu 

VĚDECKÁ TÉMATA 
Václav Petrmichl: Jednotné environmentální stanovisko jako nová procesní forma environmentálního posouzení 
Martina Franková: Quo vadis urychlování výstavby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů? 
Nikola Mrkývková: Ochrana rozmanitosti hmyzu z pohledu nové právní úpravy v Německu 

NÁŠ HOST 
Wojciech Radecki: Prosazování Aarhuské úmluvy v polském právu 

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SDEU A ESLP 
Vojtěch Vomáčka: Povinnosti státu při předcházení přírodním katastrofám a zavádění klimatických opatření (k rozsudku ESLP ve věci Aktürk a další proti Turecku) 

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA 
Karolína Žákovská: „The ship has reached the shore.“ 5. zasedání BBNJ konference a nová Dohoda o biodiverzitě oblastí za hranicemi národní jurisdikce

POPULARIZAČNÍ ČLÁNKY 
Tereza Snopková, Jiří Zicha: Ochranná pásma vodních zdrojů – sucho, právo a praxe 

RECENZE A ANOTACE 
Recenze komentáře k zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu 

PŘEHLED NOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY 
Sbírka zákonů duben – červen 2023 
Sbírka mezinárodních smluv duben – červen 2023

Celý textObsah č. 69/2023

ÚVODNÍK 
Martina Franková: Osobnosti ochrany životního prostředí vyznamenány na Pražském hradě 

NÁŠ HOST 
Wojciech Radecki: Milníky vývoje práva životního prostředí v Německu, Rakousku, Česku, Slovensku a Polsku na pozadí mezinárodního a evropského práva 

VĚDECKÁ TÉMATA 
Alena Chaloupková: Výročí Aarhuské úmluvy v mezinárodním kontextu i v České republice 
Jitka Šrejberová: Žatec a krajina žateckého chmele aneb O kulturním dědictví na Seznamu světového dědictví UNESCO trochu jinak 
Michael Hošek: EUROPARC Federation – 50 let práce pro přírodu a společnost 

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR 
Adam Novák, Tereza Snopková: Právo na příznivé životní prostředí vs. právo na samosprávu ve světle současného rozhodování Ústavního soudu 

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA 
Daniel Mach: Zpráva o 28. zasedání Mezinárodního úřadu pro mořské dno 
David Chytil, Veronika Králová, Veronika Radová: Zpráva ze Studentské vědecké konference na téma Klimatická spravedlnost a udržitelná budoucnost
Jana Sehnalová: Česká stopa na 27. ročníku Stetsonské soutěže v simulovaném soudním řízení z mezinárodního práva životního prostředí

RECENZE A ANOTACE 
Recenze praktického komentáře k zákonu č. 542/2020 Sb.

PŘEHLED NOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY 
Sbírka zákonů červenec – říjen 2023 
Sbírka mezinárodních smluv červenec – říjen 2023 

Celý text


  Číslo 70 se připravuje.