[Číslo 15/2005]       [Číslo 16/2005]

Obsah č. 15/2005

TÉMA
Martin Kusák: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních zdrojů
Jaroslav Knotek: Omezení pro vlastníky vyplývající z ochrany zvláště chráněných území. Věcné břemeno či samostatný právní institut ?
Ondřej Vícha: Ochrana životního prostředí pro provádění geologických prací
Ivana Hrušová: K rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu ČR ve věcech ochrany krajinného rázu

INFORMACE
Vojtěch Stejskal: NATURA 2000 – Novinky v legislativě

ÚSTAVNÍ SOUD ČR
Ondřej Vícha: K pravomoci obcí vydávat obecně závazné vyhlášky k ochraně životního prostředí

JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
5. valná hromada členské základny České společnosti pro právo životního prostředí

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
RECENZE A ANOTACE

Celý text


Obsah č. 16/2005

AKTUÁLNĚ
K osmdesátinám prof. A. Ch. Kisse
Milan Damohorský jmenován profesorem práva životního prostředí
10 let odchodu Josefa Vavrouška

TÉMA
Trestněprávní ochrana životního prostředí – zásadní vývoj v evropském právním prostředí (Tereza Tichá)
Právní úprava nakládání s autovraky (Ján Bahýľ, Lenka Rybářová
Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (Martin Tužinský)
Nová příloha k Madridskému Protokolu o odpovědnosti za ekologické havárie v Antarktidě (Ondřej Vícha)
Poznámky k prosazování veřejných zájmů při ochraně životního prostředí (Jana Dudová)
Založení sítě environmentálních právníků Evropské unie (Martin Smolek)

NÁŠ HOST
Theodore I. Panagopoulos: Environmental Protection in Greece

INFORMACE
Laureáti Ceny Josefa Vavrouška pro rok 2005
Strategie ochrany biodiverzity České republiky
Nová hodnotící zpráva OECD o politice, stavu a vývoji životního prostředí v České republice

JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
C-281/03 a C-282/03 Cindu Chemicals aj.
ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) C-176/03 ze dne 13. září 2005 ve věci zrušení Rámcového rozhodnutí Rady č. 2003/80/SVV o trestněprávní ochraně životního prostředí
Rozsudek velkého senátu Soudního dvora C-304/02 z 12. 7. 2005 Komise vs Francie 99

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Celý text