[Číslo 17/2006]       [Číslo 18/2006]

Obsah č. 17/2006

ÚVODNÍK
prof. Milan Damohorský: Česká společnost pro právo životního prostředí vstupuje do dalších pěti let své existence

TÉMA
Martin Kusák: Věčné snahy o omezení účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí v kontextu Aarhuské úmluvy
Jaroslav Knotek: K vybraným otázkám u ptačích oblastí
Libor Dvořák: Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Ondřej Vícha: Geoparky - nově vznikající mezinárodní nástroj ochrany a správy geologického dědictví
Veronika Tomášková: Italský kodex práva životního prostředí
Michal Sobotka: Novela zákona o odpadech

NÁŠ HOST
prof. Wojciech Radecki: Nový polský zákon o ochraně přírody

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Jana Zástěrová: Výroční zasedání a pražské kolokvium Evropské rady pro právo životního prostředí
Tereza Tichá: Dobrá správa v oblasti ochrany životního prostředí
Eva Kášová: Seminář „Trestná činnost proti životnímu prostředí“, Kroměříž, 13. – 15. února 2006
Vojtěch Stejskal: Nejnovější vývoj v evropském komunitárním právu životního prostředí

JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY

Celý text


Obsah č. 18/2006

TÉMA
Vojtěch Stejskal: Od 1.ledna 2007 vstoupí v účinnost nová stavební legislativa
Veronika Bílková: Lední medvědi a jejich ochrana ve vnitrostátním a mezinárodním právu
Jaroslav Knotek: Mohelenská hadcová step - Historie (nejen právní) vyhlášení a ochrany jednoho (zvláště) chráněného území.
Jana Zástěrová: Paraguayská IDEA - zajímavý partner mezinárodní spolupráce České společnosti pro právo životního prostředí
Wojciech Radecki: Humánní ochrana zvířat podle polského práva

INFORMACE
Novým ministrem životního prostředí je Petr Jan Kalaš
Výstava Země krásná neznámá

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Ivana Macúchová: Kapacita z oblasti evropského práva životního prostředí - Prof. Dr. Ludwig Krämer - navštívila Právnickou fakultu UK v Praze
Vojtěch Stejskal: 10 let Institutu pro životní prostředí JKU Linz

RECENZE A ANOTACE
Karolina Žákovská: Vojtěch Stejskal - Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost
Jana Zástěrová: Tři publikace francouzské nauky mezinárodního práva životního prostředí

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Celý text